تبلیغات
مرجع تحلیلی و خبری نلاس - نماز جمعه با حضور پر شور مردم نلاس برگزار شد.